Dit is de privacyverklaring van: Typehelden gevestigd te Joure, Kvk nr. 01067644. Typehelden respecteert conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een goede dienstverlening verwerkt Typehelden uw persoonsgegevens.

Typehelden heeft uw gegevens nodig bij een bestelling, om uw vraag te kunnen beantwoorden, voor het afsluiten van een overeenkomst, voor het toesturen van een nieuwsbrief of in algemene zin om u beter van dienst te kunnen zijn.

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u bij ons achterlaat, vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in onze database verwerken:

Als u een bestelling bij ons doet, worden uw gegevens uiteraard ook opgeslagen. Het betreffen dan de contactgegevens, factuurgegevens, gegevens over betalingen en bestelde producten.

Persoonsgegevens in het administratieve systeem hebben een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Deze termijn hanteert Typehelden ook voor het relatiemanagement systeem.

U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Typehelden. Neem hiervoor contact op via het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk via: Pastorielaan 25, 8501 EW Joure.

Klachten

Op de website van de autoriteit persoonsgegevens vindt u aanwijzingen wanneer en hoe u een klacht kunt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligingsmaatregelen

De gegevens die u aan Typehelden verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Typehelden handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Typehelden adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 1 juli 2018.